هادی شاپ | وارد شوید | ثبت نام کنید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه سردخانه (متوسط)

تعداد:
قیمت:
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

طرف حساب و کالا و خدمات: تعریف اعتبارات طرف حسابها, تعریف طرف حساب, تعریف کالا.

کنترل اعتبار مقداری و ریالی فروش،گروه بندی درختواره ای بصورت نامحدود ایجاد بارکدهای سفارشی،انواع نرخ خرید و فروش کالا،کنترل حداقل و حداکثر موجودی،طکالا،نقطه سفارش،ایجاد گروههای کالایی بصورت درختواره ای بصورت نامحدود،عکس کالا،امکان معرفی نامحدود قیمت فروش جهت هر کالا ، معرفی کاردکس تعدادی و ریا.وسایر موارد دیگر…

رسید/تحویل های دستی: افت کالای امانی, تحویل دستی, رسید دستی.

امکان ثبت رسید/تحویل مبنادار، رسید برنامه تولید،تحویل برنامه مصرف محصول نیم ساخته بصورت دستی و با کنترل های ویژه،امکان ثبت فاکتورهای مبنا دار بیش از ۲ مرحله ای،امکان ثبت رسید/تحویل کالاها بصورت دستی (مبنادار غیرمبنادار) و صدور فاکتور اتوماتیک،صدور حواله خروج کالا از انبار و ارسال کالا به مقصد و رسید ورود کالا به انبار،ارائه و دریافت خدمات بر اساس قرارداد و یا مستقیم،رسیدوتحویل کالاهای قرارداد،کنترل کالاهای قرارداد.وسایر موارد دیگر…

انبارگردانی و قیمت تمام شده: محاسبه بهای تمام شده, ورود اطلاعات انبار گردانی.

انبارگردانی جامع و سریع توسط بارکدخوان محاسبه مجدد بهای تمام شده کالاها در هنگام ثبت فاکتورها به صورت نامنظم و یا حذف فاکتورها، محاسبه بهای تمام شده به روش Fifo/ifo/Av.وسایر موارد دیگر…

مالی: تعریف صندوق, تغییر وضعیت پرداختی , تغییر وضعیت دریافتی, برداشت از بانک, پرداخت سند, پرداخت نقد, دریافت سند, دریافت نقد, واریز به بانک.

با کنترل ویژگیهای جامع عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک.وسایر موارد دیگر…

حسابداری: ثبت سند.

صدور اسناد حسابداری بطور اتومانیک و بصورت دستی،امکان تبدیل اسناد موقت به دائم و دائم به موقت.وسایر موارد دیگر…

گروه حسابها و کنترل آنها: معرفی حساب معین, معرفی حساب کل.

امکان تفصیل دار بودن و عدم امکان صدور سند دستی.وسایر موارد دیگر…

پیکربندی: پیکربندی سیستم.

تنظیم پیش فرض صندوق، انبار، کارتخوان برای کاربران،ارسال چاپهای اتوماتیک به سیستمهای مختلف،ثبت تاریخچه استفاده کاربران از سیستم بصورت خودکار و قابل بودن آنها.وسایر موارد دیگر…

وام و فروش اقساطی +عملیات پایان دوره: سند سود و زیان, صدور سند اختتامیه و افتتاحیه, عملیات بستن انبارها.

صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه،سود و زیان،انبار بصورت اتوماتیک توسط سیستم.وسایر موارد دیگر…

کاربران و دسترسی ها: تعیین حقوق دسترسی گروه کاربران, معرفی گروه کاربران.

امکان ایجاد گروهای کاربری با آرمها و تلفن ها و مشخصات اختصاصی،کنترل بر روی هر یک از عملیات برای خواندن/نوشتن/حذف/اصلاح/خواندن از دیگران و نوشتن روی دیگران و نوع ورود و خروج به انبار برای گروه های کاربران.وسایر موارد دیگر…

عملیات جامع برای گزارشها: تنظیمات پیشرفته کریستال ریپورت.

تولید: تعریف سری ساخت.

معرفی سری ساخت برای کالاها (تاریخ انقضا/بسته شدن/بهترین تاریخ مصرف).وسایر موارد دیگر…

لیست برخی گزارشهای موجود: گزارشهای ضروری, گزارش ارزش افزوده فروش, گزارش ارزش افزوده خرید, گزارش نقدینگی, گزارش تغییر وضعیت چکهای دریافتی, گزارش واریز عابر بانک, گزارش مغایرت انبار گردانی, گزارش رسید ها و تحویلهای ماهانه, گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار, گزارش موجودی به تفکیک کالا, گزارش روزنامه, گزارش ترازنامه, گزارش صورتحساب سود و زیان انباشته, گزارش بدهکاران و بستانکاران, گزارش رسید تحویل نوع دوم, گزارش رسید تحویل لیستی نوع دوم, گزارش رسید تحویل لیستی بدون قیمت, گزارش چاپ لیستی تغییر وضعیت چکها, گزارش لیست پکیج ها, گزارش خلاصه لیست رسید/تحویل به تفکیک تاریخ رسید/تحویل, گزارش رسید/تحویل های ناقص باسکول, گزارش کالاهای رسید/تحویل, گزارش خدمات عمومی باسکول, گزارش چکهای صادره بتفکیک دریافت کننده, گزارش چکهای صادره بتفکیک بانک.

انتخاب ستونهای مورد نظر برای خروجی ،خروجی word/Exce/Hm و سایر موارد دیگر،لازم به ذکر است سیستم گزارشگیری نرم افزار کاملا انعطاف پذیر بوده و کاربر می تواند بر روی هر یک از فیدلها مانور داده و انواع گزارشهای مختلف از هر یک از تک تک گزارش ها گرفته و میتواند گزارشهای جدیدی را ایجاد نموده و یا گزارشهای موجود را با سلیقه خنماید انتخاب ستونهای مورد نظر برای خروجی ،خروجی word/Exce/Hm و سایر موارد دیگر،لازم به ذکر است سیستم گزارشگیری نرم افزار کاملا انعطاف پذیر بوده و کاربر می تواند بر روی هر یک از فیدلها مانور داده و انواع گزارشهای مختلف از هر یک از تک تک گزارش ها گرفته و میتواند گزارشهای جدیدی را ایجاد نموده و یا گزارشهای موجود را با سلیاصلاح نماید انتخاب ستونهای مورد نظر برای خروجی ،خروجی word/Exce/Hm و سایر موارد دیگر،لازم به ذکر است سیستم گزارشگیری نرم افزار کاملا انعطاف پذیر بوده و کاربر می تواند بر روی هر یک از فیدلها مانور داده و انواع گزارشهای مختلف از هر یک از تک تک گزارش ها گرفته و میتواند گزارشهای جدیدی را ایجاد نموده و یا گزارشهای موجود خود اصلاح نماید.وسایر موارد دیگر…

رسید/تحویل های اتوماتیک باسکول: قرارداد امانی از دیگران, تحویل توسط باسکول, رسید توسط باسکول, معرفی وزن خالی ماشینها.

امکان ثبت و جستجوی اتوماتیک پروژه های طرف حسابها،امکان ثبت با نرخ های مختلف برای هر واحد کالا ، نرخ بصورت سر جمع در فروش و خرید ،ثبت تخفیف واحدی یا بصورت کلی، ثبت وزن خالی ماشینهای مختلف برای ثبت اتوماتیک،پروژه های طرف حسابها، مشاهده یا عدم مشاهده تخفیف در قبض، اعمال کرایه های مختلف،وصل سیستم به باسکول جهت کنترل توزین و جلوگیری از اشتباهات، صدور سریع قبض فروش با رعایت کامل اصول حسابداری ، صدور شماره سریال های چاپی بصورت اتوماتیک،مشاهده یا عدم مشاهده کرایه در قبض،صدور رسید و تحویل در صورت نیاز در ۲ مرحله با توجه به پر و خالی بودن ماشین با فواصل زمانی زیاد، صدور قبض با بهترین فرمت و کیفیت،گزارش گیری بر اساس راننده،شماره ماشین،طرف حساب،وزن ماشین،پروژه،کالا ،فروش نقدی و نسیه ،گزارش بدهکاران و بستانکاران،بانکها،صندوق،انبار از تاریخ تا تاریخ خاص، ثبت تجزئی،اتصال به دوربین،ثبت انواع اضافات و کسورات،قیمت و عدم قیمت گذاری در باسکول.وسایر موارد دیگر…

مجوزها و فاکتورها: قرارداد نگهداری امانی کالا, مجوزها, فاکتورها.

امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور ،فاکتور دریافت و پرداخت کالاهای امانی و عودت آنها،نمایش سود هر فاکتور،صدور فاکتور بصورت اتوماتیک و تکی یا بصورت محدوسرجمع در یک یا چند فاکتور تنها با چند کلیک،فروش توسط بارکدخوان،فیش پرینت،اعمال اتوماتیک به حساب ویزیتورها،فروش اقساطی،دریافت و پرداخت مبالغ فاکتورنقد، چک ، فیش یا حواله واریزی و نسیه،کنترل فاکتورهای تسویه نشده و تسویه آنها،امکان قسط بندی روی تمام یا بخشی از مبلغ فاکتور بر مبنای ماه، هفته و روز و تعییدیرکرد بازپرداخت اقساط به صورت درصدی و مبلغی،درج سریع کالا در فاکتورها به عنوان یک کلید میانبر و سریع ، امکان محاسبه سود ناویژه هر فاکتور به تفکیک کالا ، تعیین پورسانت بازاریاب در فاکتور، تنظیم مهلت پیش فرض تسویه فاکتور برای گروهها و مشتریان و کنترل آنها هنگام صدور فاکتور ، امکان ثبت هزینه های جانبی روی فهزینه حمل یا عوارض و تسهیم آن بین حسابها،صدور صورتحساب قرارداد،امکان اضافه کردن انواع اضافات و کسورات برای انواع فاکتورها و اعمال به حساب های مختلف همثبت فاکتور تولید محصول بر اساس سفارش،تولید اتوماتیک به مقدار فروش رفته محصول،سفارش خرید،سفارش فروش،پیش فاکتور،برنامه تولید و مصرف محصول،قرارداد پیمانکاری،قرارداد خرید خدمات پیمانکاری،ثبت اضافات و کسورات قرارداد.وسایر موارد دیگر…

انبار: تعریف انبار.

ایجاد انبارهای ارزی،امکان کارکرد منفی با مدیریت مدیر سیستم.وسایر موارد دیگر…

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار حسابداری فراسامان نسخه سردخانه (متوسط)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

15 − شش =

کالاهای مرتبط

شگفت انگیزهای امروز دیجی کالا

جشنواره فروش مردانه

تلفن ثابت اینترنتی – VOIP

۹۷۷ ۹۶ ۹۶ ۰۹۱۹
با ما در تماس باشید

کلیه حقوق این سایت برای فناوری اطلاعات هادی نت آذر محفوظ می باشد.

مشاوره رایگان با ما ؟ از طریق واتساپ